IMPRO FOR LIFE – POZORIŠNA MAGIJA KOJA MENJA ŽIVOT

REINVENT YOURSELF

Magijski čin koji direktno transformiše Vaš život. Pozorišna akcija koja direktno modeluje realnost.

Šamani i razne ritualne i pozorišne prakse poznaju preklapanje rituala i stvarnosti. Ako se kreativni čin kao takav izvodi u jednoj realnosti, vrlo lako se preliva u drugu realnost. Program nosi zabavu i lakoću, koristi naše čežnje kao navigaciju, pretvara naše strahove u scenske drugare i vodi životu koji je autentičan i zabavan.

Ovaj program nije psihodrama, niti psihoterapija. Počiva na sasvim drugim principima i pristupu životu kao umetničkom delu. Umetnički principi, u ovom slučaju tehnike, načini i pristupi u pravljenju kvalitetnog savremenog pozorišta su preneti kao poetski čin (termin koristio Hodorovski) u realan život. Time čitav život postaje jedna velika scena i način takvog posmatranja životnih fenomena drastično pomera i naše lične narative i kontekst i ljude sa kojima dolazimo u kontakt i proširuje opcije tumačenja, osećanja i uticaja na životne okolnosti. Program u krajnjoj instanci vodi povećanju strasti, isceljenju i unošenju igrovnih i magijskih principa u svakodnevnu realnost.

U okviru svih radionica i zadataka igraćemo se različitih igara i istražiti najpre na sceni određeni fenomen, a potom dizajnirati vežbe za realan život.

Svaka radionica koristi principe fizičkog, procesnog i ekspresivnog teatra. Ukoliko propustite offline radionicu, postojaće zatvorena online grupa gde ćete dobiti pregled svega što je rađeno, set vežbi za tu nedelju i konsultacije sa mnom.

Radimo puno sa telom, odnosno razvijamo telesnu svesnost, jasnoću, preciznost i lepotu pokreta, razvijamo koreografije (čitav naš život je koreografija), učimo kroz ritam i ples, pratimo svoje lične sadržaje. Dozvoljavamo „kao da“ i momenat kada „kao da“ postaje „da“, vežbamo kreativnost, improvizaciju i tok. Pišemo nove slojeve sopstvene autobiografije (i bukvalno pišemo:). Tražimo kreativna rešenja za naše snove, paralelne vremenske linije za rane koje su takve da nikad ne mogu da zacele, negujemo mesta koja mogu da zacele. Istražujemo.

Svaka nedelja ima temu (npr. aktivan princip – vežbaj akciju, seksualna nedelja, dan kada nisam znao šta da kažem…) i niz individualizovanih pozorišnih zadataka koje treba realizovati i integrisati u svakodnevni život (takvi su da niko neće shvatiti da se igrate pozorišta). Šta, na primer, impro teatar kaže kada neko blokira scenu? Ili šta kaže kada neko izgovori rečenicu „nisam spreman/na“ (koju, by the way, impro ne priznaje:)? I šta kada te principe prenesemo u život i na taj način performiramo/glumimo/igramo sopstveni život?

Mesečni ciklus se sastoji od:

1. 4 pozorišne radionice (offline, u slučaju nepredvidivih okolnosti sa Covidom, moguća su pomeranja u online prostor)

2. Online community grupe i video lekcije Impro for Life koja prati svaku nedelju

3. Nedeljnih pozorišnih zadataka

4. Beleženja realnih životnih promena (Magična Knjiga Promena koju vodi svaki učesnik/ca). 

12 IMPRO FOR LIFE RADIONICA

 1. Moć reči „da“ – impro teatar, tok, igra kreativnosti i našeg cenzora, improvizacije telesne, brzina, poverenje u instikte.
 2. Moć transformacije – karakter role play, odelo čini čoveka, kada karakter preuzima vođstvo, telesna izgradnja karaktera.
 3. Moć težine/dubine  – težina na sceni, dubina, naše tuge/besovi/besmisla/beznađa, fokusiranje snage, nivoi energije, konstelacije.
 4. Moć lakoće  – lakoća na sceni, kvalitet lakog pokreta, smeh i prepuštanje, milisekunde, koreografije i ples, stay a little bit longer.
 5. Moć nedelanja – senzualni nivo energije, moć primanja, hod po kontinuumu, odgovor, vežba fleksibilnosti.
 6. Moć akcije – akcioni nivo energije i glasa, pomeranje planina, strela koja okreće scenu.
 7. Moć poezije  – ritam i različiti ritmovi, moć govora, nelinearnost, pažnja.
 8. Moć lepote – filmovi, slojevi i komplikacije, scenski narativi, naše ludosti i njihovo veličanje, inspiracija..
 9. Moja lična moć  – scenski položaji, koreografisano postojanje, statue od tela i predmeta.
 10. Moć drugog, ljubav – kontakt i nivoi kontakta u fizičkom teatru, ritmična usaglašenost, improvizacije kontakta.
 11. Moć sinhroniciteta – biti vođen, complicite/kinestetička povezanost s drugima, 3 nivoa kontakta, devising/proces kreacije i slušanje, location is everything.
 12. Moć humora – scenska kreacija, zaobilaženje problemskog pristupa, jezik psihologije i govor duše i njihova različitost, poverenje, prepuštanje, nivoi našeg smeha..

Za sve starije od 18 godina (nema gornjeg ograničenja godina), bez obzira na iskustvo ili profesiju, zainteresovane da kroz igru/scenu/pozorište istražuju život i umetnost.