MALA AKADEMIJA SAVREMENOG FIZIČKOG TEATRA

Beograd, 2023.

Jeste li spremni da se pojavite u novoj predstavi?

Ja se vezujem za poslove, ljude, stvarnost, užasno se vezujem. Sve mi zavisi od toga. Totalno sam ovisna. Možda je to ok. Šta ako zamislim da je ovisnost stvarna, ali i da je ta stvarnost ovisna o meni, da se međusobno stvaramo. Ja nju, ona mene. Droga nema svrhu, ako nema narkomana. A šta ako sam ja droga? Pa je stvarnost ovisna o meni. I ne može da postoji ako je ne stvaram? I isto se ovako panično plaši da će nestati jer je moć u mojim rukama? Šta ako se moja najlepša stvarnost plaši mene da ću je napustiti i neću je stvoriti i onda ona neće postojati, ovako kako se ja plašim nje da će me napustiti i da neće postojati? Miš i mačka, kokoška i jaje.“ MF

KRATAK OPIS MALE AKADEMIJE

Mala akademija se odvija kroz 4 modula od februara do maja 2023, sa javnim izvođenjem završnog performansa. Možete učestvovati na svim modulima ili samo na pojedinim – moduli su povezani, ali su u isto vreme celina za sebe. Za učešće u 4. modulu (kreacija predstave) neophodno je prisustvo na bar 2 prethodna modula. Ukoliko neki modul platite (modul se sastoji od 2 vikenda) u redu je ako neki dan preskočite.

Istražujemo pokret/telo, poeziju i unutrašnje sadržaje, ples, disciplinu i slobodu i njihovu kombinaciju, lepotu, odnos ja/ti (život, scena), kinestetičku povezanost sa drugima, razliku psihološkog i umetničkog i kreiramo predstavu.

Fizički teatar koristi telo, ritam i pokret kao osnovni pozorišni jezik, kao sredstvo da izrazi ideje i da deluje na publiku. Vizuelni je, visceralni, energični, emotivan. Rad na telu podrazumeva najpre jačanje i oslobađanje tela kao umetničkog instrumenta, da bi ono kasnije moglo da izrazi različita osećanja, ideje, slike, koncepte i našu Dušu.

Ekspresivni/soul/šamanski/duša teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces i na scenu vraća ritual i pozorišnu umetnost kao čin zajednice, namenjen isceljenju pojedinca i čitavog društva. Važnost razlikovanja psihološkog i numinoznog, odnosno onog što pripada višim nivoima (u isto vreme lično i arhetipsko) je izuzetno važan deo učenja i istraživanja u ovom delu.

Procesni (devising) teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi nove principe kreiranja pozorišne predstave i razvija naše kreativne kompetence i kapacitete da prolazimo kroz sve faze kreacije, od začetka ideje do finalne realizacije/produkta.

ZA KOGA

Za one koje zanima savremena scenska umetnost i savremene pozorišne forme i koje zanima telo na sceni, improvizacija i kreativnost, bilo da se profesionalno bave pozorištem (performeri, plesači, reditelji, pisci, scenografi) ili su samo lično zainteresovani/e da prođu kroz ovakav program. Program je uzbudljiv, ali i fizički i kreativno zahtevan i motivacija, želja za umetničkim istraživanjem i fokus su ključni kriterijumi.Za starije od 18 godina, nema gornjeg ograničenja godina. Broj učesnika/ca minimalno 8, maksimalno 15.

TEMA MALE AKADEMIJE 2023. – INTENZITETI I POVEZIVANJA (Navikli ste da vam pevam)

Svako izdanje Male akademije ima svoju temu, kao okosnicu kreativnog istraživanja. Tema Male akademije 2023. je „INTENZITETI I POVEZIVANJA (Navikli ste da vam pevam)“ i bavicemo se našim odnosima i zaljubljivanjima u stvari, pojmove, ljude, snove – i snazi čežnje/strasne želje da ih privuče, ostvari, dovede nama u život. Igraćemo se sa vidljivim i nevidljivm stvarnostima i vidljivim i nevidljivim nitima u odnosima. Istraživaćemo kako se naša duša oglašava, koliko glasno, koliko glasno joj dozvolimo da govori a da se nešto spolja ne ispreči, znamo li uopšte da li je to glas duše i da je možda beskrajno važno ili nam je nešto onako privlačno, ali realno nije mnogo važno, da li su ti porođajni bolovi nešto što je deo puta kad se približavamo svojoj duši, svaki put iznova, sve bliže i bliže. Koliko si hrabar/ra da pratiš ono što ti je strast, da li je možda bolje skočiti na paralelnu tračnicu da sačuvaš živu glavu, veruješ li da je strast dobra ili loša, šta je tvoja stabilnost, šta su neki poznati ljudi govorili o strasti, kako se ovde razlikujemo? Kako spajamo dušu i zemlju, ova dva nivoa? Koja pravila važe na kom nivou?

VREME ODRŽAVANJA

*Ako kasnite ili preskačete neki dan u modulu za koji ste se prijavili, to je na vama i ok je, važno je jedino da ne ometate proces kada se priključite.

MODUL 1 FEBRUAR

11-12. februar, subota i nedelja 11.30h -16.00h

25-26. februar, subota i nedelja 11.30h-16.00h

MODUL 2  MART

4-5. mart, subota i nedelja 11.30h -16.00h

11-12. mart, subota i nedelja 11.30h -16.00h

MODUL 3  APRIL

22-23. april, subota i nedelja 11.30h -16.00h

29-30. april, subota i nedelja 11.30h -16.00h

MODUL 4 MAJ Let’s Make Theatre – Kreacija finalne prezentacije/performansa

8-14. maj 2023. – Fleksibilna satnica

Dole je predložena satnica, a moguće su izmene termina-satnice tako da odgovaraju svim učesnicima.

ponedeljak, utorak 13.00h-15.00h

sreda slobodna

četvrtak, petak 13.00h-15.00h

subota 11.30h -16.00h

nedelja 18.00 – 20.30 generalna proba i javna prezentacija/igranje finalnog performansa za publiku nedelja 14. maj 19.00h (prostor sa scenom)

MESTO ODRŽAVANJA

VIKEND INTEZIVI/MODULI – Nacionalna fondacija za igru, Kolarčeva 3, Beograd.

IZVOĐENJE PERFORMANSA na sceni kluba Ben Akiba, Braće Krsmanović 6, Beograd.

SADRŽAJ MODULA

Svi moduli, metodološki, pokrivaju 3 oblasti:

1. Rad na performeru i reditelju kao kreatoru – vaši sadržaji, autentičnost, čežnje, mašta, emocionalnost, dubina.

2. Rad na performeru-reditelju kao instrumentu – zanat, preciznost, estetika, znanje koje vam omogućava da prenesete nešto iz sveta ideja u scensku formu koja radi (Lepota).

3. Proces i produkt – ispitivanje njihovih međusobnihodnosa, sloboda i tok, učenje kako služimo kreativnom produktu.

Svaki modul sadrži fizički trening i rad na telu, razumevanje i razvijanje pokreta i koreografija u fizičkom teatru rad sa energijom, učenje o complicite (ansambl, kinestetička povezanost tela na sceni). Ovim svoje telo vežbamo kao ekspresivni instrument da bi moglo da iznese naše ideje, osećanja, koncepte, priče na način koji je visoko estetski, dirljiv, ritmičan i snažan. Takodje, svaki modul sadrži kreativni rad i korišćenje različitih tehnika, pozorišnih metoda i stimulusa koji podstiču ličnu i grupnu kreaciju i kreiranje malih scena. Procesni/devising teatar na različite načine obrađuje odnos procesa i produkta, početnog impulsa i krajnjeg rezultata, uvodi pristup performansu kao kompoziciji i režiji kroz improvizaciju, hvatanje magičnih momenata i montažu.

ELEMENTI

SVEST O TELU i JAČANJE TELA (artikulacija, neutralnost, izolacije, snaga, fleksibilnost)

POKRET (svest, artikulacija, jasnoća, čišćenje, usmerenost pokreta, kvaliteti pokreta)

KOREOGRAFIJE  (ma koji ciklus-set pokreta koji je formalizovan, precizan i može da se ponovi)

COMPLICITE-ANSAMBL (tela performera kao jedno telo, telo u prostoru, kinestetička veza)

KONSTELACIJE (položaji u scenskom prostoru, fokusi, komunikacija)

RITAM (muzikalnost scene i performera)

BRZINA (tempo)

FIZIKALNOST TEKSTA (tekst kao deo naše fizikalnosti, osim značenja nosi ton energiju koreografiju sam po sebi)

IMPROVIZACIJE (vežbanje impra, prepuštanje toku, traganje, svežina, magic moments)

DISCIPLINA (čišćenje, fiksiranje, vežbanje, struktura, posuda, zadatak)

IZLOŽENOST (ja, kao umetnik, kao osoba)

KREACIJA PRODUKTA (ja kao reditelj, alhemičar, onaj koji od ma kog sadržaja stvara lepotu, umetnost)

IGRA (performer koji se igra, zabava, zavođenje, senzualnost)

PUBLIKA (vernost performera sebi, partnerima i publici, po peteru bruku publika je uvek treći kreator predstave, kao u ljubavnom odnosu, ona definiše šta se na sceni zapravo dešava, tom razmenom energije)

DIPLOMA

Dobićete diplomu (sertifikat neformalne edukacije) sa tačnim temama i brojem sati edukacije koju ste prošli.

PRIJAVLJIVANJE

Pišite na mailto:marija@marijafarmer.com i dobićete prijavu koju treba popuniti. U roku od nekoliko dana ćete biti obavešteni o prijemu i dobićete email sa tehničkim instrukcijama i kreativnom pripremom. PRIJAVE ZA CELU AKADEMIJU SU OTVORENE DO 5.02.2023. Za svaki modul (osim 4. modula) su otvorene i last minute prijave.

O METODU

Moj način rada je razvijen kroz godine eklektičnog učenja i ličnu praksu. Prelomljen je kroz sva moja iskustva i moj senzibilitet. Neki od autora i kompanija čiji je rad značajno uticao na mene, odnosno čije sam radove čitala i primenjivala ili pohadjala masterclass-ove i treninge i čiju metodologiju primenjujem u originalnom ili adaptiranom obliku su: Stephen K. Levine, Augusto Boal, Jacques Lecoq, Dymphna Callery., Tina Bicat and Chris Baldwing, MAPA – Moving Academy of Performing Arts, Amsterdam, Jon Whitmore, Stephen Book, The Frantic Assembly, Nicole Potter, Keith Johnstone, Jan Fabre, Bob Wilson, Anne Teresa De Keersmaeker, Ultima Vez.