MALA AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA

„Ja se vezujem za poslove, ljude, stvarnost, užasno se vezujem. Sve mi zavisi od toga. Totalno sam ovisna. Možda je to ok. Šta ako zamislim da je ovisnost stvarna, ali i da je ta stvarnost ovisna o meni, da se međusobno stvaramo. Ja nju, ona mene. Droga nema svrhu, ako nema narkomana. A šta ako sam ja droga? Pa je stvarnost ovisna o meni. I ne može da postoji ako je ne stvaram? I isto se ovako panično plaši da će nestati jer je moć u mojim rukama? Šta ako se moja najlepša stvarnost plaši mene da ću je napustiti i neću je stvoriti i onda ona neće postojati, ovako kako se ja plašim nje da će me napustiti i da neće postojati? Miš i mačka, kokoška i jaje.“ MF

MALA AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA Beograd

KRATAK OPIS MALE AKADEMIJE

Mala akademija se odvija kroz 4 modula od 5 dana (subota i nedelja 11.00-16.00 i ponedeljak, utorak, sreda 17.30-21.00) od februara do maja (za izdanje 2023, otvorene prijave). Možete učestvovati na svim modulima ili samo na pojedinim – moduli su povezani, ali su u isto vreme celina za sebe. Za učešće u 4. modulu (kreacija predstave) neophodno je prisustvo na bar 2 prethodna modula.

Istražujemo pokret/telo, poeziju i unutrašnje sadržaje, ples, disciplinu i slobodu i njihovu kombinaciju, lepotu, odnos ja/ti (život, scena), kinestetičku povezanost sa drugima, razliku psihološkog i umetničkog i kreiramo predstavu.

Fizički teatar koristi telo, ritam i pokret kao osnovni pozorišni jezik, kao sredstvo da izrazi ideje i da deluje na publiku. Vizuelni je, visceralni, energični, emotivan. Rad na telu podrazumeva najpre jačanje i oslobađanje tela kao umetničkog instrumenta, da bi ono kasnije moglo da izrazi različita osećanja, ideje, slike, koncepte i našu Dušu.

Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces i na scenu vraća ritual i pozorišnu umetnost kao čin zajednice, namenjen isceljenju pojedinca i čitavog društva.

Procesni teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi nove principe kreiranja pozorišne predstave.

Fotografije sa prethodnih malih akademija (2015, 2017, 2019, 2020)  i kako je izgledao proces možete videti na FB stranici Marija Farmer – Centre for Physical Theatre and Performing Arts i na instagram stranici Theatre and The Good Cats.

ZA KOGA

Mala akademija je namenjena profesionalcima/kama koji su zainteresovani za savremeno pozorište (performeri/ke, glumci/ce, reditelji/ke, plesači/ce, pisci/spisateljice…). Otvorena je i za sve one koji/e su samo lično zainteresovani/e da prođu kroz ovakav program, sa ili bez pozorišnog iskustva. Program je zabavan, uzbudljiv, ali i fizički i kreativno zahtevan, tako da su motivacija, želja za umetničkim istraživanjem i fokus ključni kriterijumi.

Za starije od 18 godina, nema gornjeg ograničenja godina. Broj učesnika/ca minimalno 12, maksimalno 18.

TEMA MALE AKADEMIJE 2023. – INTENZITETI I POVEZIVANJA – Sva lica naših odnosa

Svako izdanje Male akademije ima svoju temu, kao okosnicu kreativnog istraživanja. Tema se menja i modeluje u zavisnosti od sadržaja koje unosi grupa.

VREME ODRŽAVANJA

*Ako kasnite ili preskačete neki dan u modulu koji ste platili, to je na vama i ok je:), važno je jedino da ne ometate proces kada se priključite. 4 model – kreacija performansa, isključuje preskakanje termina (osim ako je u pitanju viša sila) jer se sprema javna prezentacija.

MODUL 1 FEBRUAR

8-12. FEBRUAR 2023.

Subota i nedelja 11.00-16.00

Ponedeljak, utorak, sreda 17.30 – 21.00

Trajanje: 5 dana

MODUL 2  MART

8-12. mart 2023.

Subota i nedelja 11.00-16.00

Ponedeljak, utorak, sreda 17.30 – 21.00

Trajanje: 5 dana

MODUL 3  APRIL

6-9. april 2023.

Subota i nedelja 11.00-16.00

Ponedeljak, utorak, sreda 17.30 – 21.00

Trajanje: 5 dana

MODUL 4 MAJ Let’s Make Theatre

8-14. maj 2023.

Radni dani 17.30 – 21.00, sreda slobodna

Vikend fleksibilna satnica (dogovor)

Javna prezentacija/igranje finalnog performansa za publiku nedelja 14. maj 2022. 20h

Trajanje: 7 dana + javna prezentacija performansa (predstave)

Za starije od 18 godina, nema gornjeg ograničenja godina.

Minimalni broj učesnika/ca 10, maksimalan 16.

MESTO ODRŽAVANJA

Beograd, centar (to be announced).

SADRŽAJ MODULA

Svi moduli, metodološki, pokrivaju 3 oblasti:

1. Rad na performeru i reditelju kao kreatoru – vaši sadržaji, autentičnost, čežnje, mašta, emocionalnost, dubina.

2. Rad na performeru i reditelju kao instrumentu – zanat, preciznost, intuicija, znanje koje vam omogućava da prenesete nešto iz sveta ideja u formu koja radi (Lepota).

3. Proces i produkt – ispitivanje njihovih međusobnihodnosa i stavljanje istih u službu kreativnog produkta.

Svaki modul sadrži fizički trening i rad na telu (svesnost, aritukulacija, izolacije, neutralnost, ritam), razumevanje i razvijanje pokreta (impulsi, preciznost), kao i kreaciju koreografija u fizičkom teatru (fiziologija, fizičke aktivnosti, rituali, ples, fotografija, images, odsustvo psihologizacije i ilustracije). Ovim svoje telo vežbamo kao ekspresivni instrument da bi moglo da iznese naše ideje, osećanja, koncepte, priče na način koji je visoko estetski, dirljiv, ritmičan i snažan.

Takodje, svaki modul sadrži kreativni rad i korišćenje različitih tehnika, pozorišnih metoda i stimulusa koji podstiču ličnu i grupnu kreaciju. Ovde je fokus na performeru/reditelju kao onom koji kreira.

Deo procesnog (devising) teatra je takođe prisutan u svakom modulu i na različite načine obrađuje odnos procesa i produkta, impulsa i krajnjeg rezultata, pristup performansu kao kompoziciji i režiji kroz montažu. U procesnom teatru, lične priče performera se prelamaju sa konceptom reditelja-dramaturga koji to uobličava i omogućava prelaz od ličnog ka numinoznom, od slučajnog do namernog, od realnog do poetskog.

OPIS MODULA

1 MODUL – Osnove procesnog, fizičog i ekspresivnog teatra

 • Šta je devising teatar (procesni, kolaborativni teatar) – Uloge u procesnom teatru; Kako započeti proces (pokret, fascinacija, fotografija, reč) i kako voditi proces ka produktu; Kreacija mini scena.
 • Šta je fizički teatar i osnove fizičkog teatra – Svest o telu (neutralnost, izolacije, koordinacija, prisutnost (presence), ritam); Telo u prostoru/na sceni (konstelacije, položaji, prostor kao deo performansa, fokusi, nivoi); Complicite (ansambl, kinestetička povezanost sa drugima); Playful body (igra i zabava, kreativno telo); Publika (vernost performera sebi, partnerima i publici, biti in i biti out u isto vreme, kontakt s publikom, svest o publici); Pokret (mini koreografije fizičkog teatra, generisanje pokreta iz određenih stimulusa, preciznost pokreta i čišćenje pokreta).
 • Osnove ekspresivnog pozorišta i ekspresivne umetnosti – Lični sadržaji, fascinacije i mitovi kao osnov za performans; Jezik psihologije i govor duše i kako lično prebaciti na numinozno; Važnost pozorišne estetike.

2 MODUL –  Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta – Fokus performer-performing 

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni.
 • Fokus na ulogu performera/ke je dalje razvijanje tehnike kroz kompleksnije vežbe (zadatke) fizičkog teatra, vežbe koje spajaju sve elemente na kojima smo radili do sada s jedne strane i rad sa ličnim sadrzajima (emocije, imaginacija, teme, fascinacije – šta zelim da kažem, zašto sam uopšte na sceni) s druge strane.
 • Sadržaj performera i vidljivost toga na sceni, vaša lična priča i kako nalazimo arhetipsko i poetsko u ličnoj priči, odsustvo psihologizacije; Autentičnost i izloženost performera, prisustvo-presence.
 • Razvijanje instikata i zona izvan.
 • Rad sa tekstom (fizikalnost teksta).
 • Rad u timovima na razvijanju scena.

3 MODUL – Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta – Fokus režija/umetničko vođstvo

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus, energija). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni.
 • Režija-umetničko vođstvo – teorijski input i praktične vežbe – devising (procesno nastajanje predstave) i njegova struktura, faze režije/umetničkog vođstva u devising teatru, odnos reditelja i performera u devising teatru, uloga ličnih fascinacija i kako od fascinacija dolazimo do koncepta i kako od koncepta kroz improvizacije idemo ka strukturi i finalnom performansu.
 • Montaža i ritam – režija kao pravljenje kompozicije, s one strane storytellinga.
 • Improvizacija i impro teatar – učenje o toku (flow), principi kolektivne kreacije.
 • Ready-mades – kreacija scena u malim grupama, vežbanje uloga performer-reditelj.
 • Odnos publike i performera – šamansko-visceralno delovanje na publiku, multiznačenja i publika kao kokreator performansa.

4 MODUL – Let’s Make Theatre

Kreacija finalnog performansa-predstave. Praktična primena svega  naučenog/istraženog. Javna prezentacija – izvođenje performansa.

O METODU

Moj način rada je razvijen kroz godine eklektičnog učenja i ličnu praksu. Prelomljen je kroz sva moja iskustva i moj senzibilitet – ne radim ni po jednom autoru, niti sam usvojila metod koji već postoji, ne zato što sam želela da pravim jedinstveni metod, već zato što kada sam krenula u istraživanje teatra kakav želim da radim niko na našim prostorima nije imao pojma o čemu govorim, te sam to istraživanje i taj put sama kreirala. Nije me zanimala gluma, drama i narativ, a ni psihoterapija – želela sam da od sopstvenog života i svoje poezije, kao i od lične poezije ma koje osobe pravim pozorište, lepotu. Moje istraživanje je bilo dugo i dugo sam radila instiktivno – termini su došli mnogo kasnije, da daju teorijski okvir i promišljanje onome što sam intuitivno otkrivala. Moj rad danas je zasnovan na nizu postojećih tehnika i metoda koje su kreirali izuzetni umetnici (mahom Engleska i Benelux scena). Na toj velikoj listi se nalazi niz poznatih i nepoznatih umetnika, ali je tu i niz talentovanih performera/ki i ljudi različitih zanimanja, polaznika/ca mojih različitih pozorišnih treninga koji su mi verovali i davali mi prostora da istražujem sve lude i/ili manje lude pozorišne ideje sa kojima sam dolazila i pokušavala da vidim šta se sa njima može na sceni. Moja praksa je nastala iz prakse. Mala akademija je produkt celog tog puta. Nadam se da će Mala akademija u budućnosti dobiti neki veći (duži format), njen sadržaj će se takođe menjati, jer kao umetnica neprestano učim i istražujem dalje, a svima onima koji su bili moji učitelji, prijatelji i moja inspiracija na ovom putu do sada sam neizmerno zahvalna.

Neki od autora čiji je rad značajno uticao na mene i čiju metodologiju primenjujem u originalnom ili adaptiranom obliku su:

Poiesis – Stephen K. Levine, ISIS Canada i European Graduate School,  Expressive Arts  Division, Switzerland

Games for Actors and Non-Actors & Rainbow of Desire – Augusto Boal

The Moving Body – Jacques Lecoq

Through the Body – A Practical Guide to Physical Theatre – Dymphna Callery.

Devised and Collaborative theatre – Tina Bicat and Chris Baldwing

MAPA – Moving Academy of Performing Arts, Amsterdam – Physical Training and Physical Theatre, Lightining Bodies, Coaching Physical Theatre

Directing Postmodern Theatre – Jon Whitmore

Improvisation technique, Book on Acting – Stephen Book

Book on Devising Theatre – The Frantic Assembly

Movement for Actors –  Nicole Potter

Impro for Storytellers – Keith Johnsotne

Jan Fabre – tehnike i vođstvo (guidelines) za performere (trening), kao i kompletan rad Jan Fabra.

Bob Wilson – njegove predstave i njegova predavanja.

Anne Teresa De Keersmaeker – njen kompletan rad.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA 

Pišite na marija@marijafarmer.com, dobićete prijavu koju treba popuniti.

Popunjenu prijavu pošaljite na marija@marijafarmer.com.  Prijavljivanje je do 31. 12. 2022.

DIPLOMA

Dobićete diplomu (sertifikat neformalne edukacije) sa tačnim temama i brojem sati edukacije koju ste prošli.