AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA

Namenjena profesionalcima (glumci, reditelji, plesači, pisci…) i/ili pojednicima bez iskustva, zainteresovanim da se u budućnosti bave ovim pozorištem.

Odvija se od septembra 2020. do juna 2021. Istražujemo pokret/telo, poeziju i unutrašnje sadržaje, ples, disciplinu i slobodu i njihovu kombinaciju, lepotu, odnos ja/ti (život, scena), kinestetičku povezanost sa drugima, razliku psihološkog i umetničkog, kreativnost, vikend prezentacije radova polaznika i finalnu prezentacija rada cele klase na kraju. Maksimalan broj polaznika 18, donji limit godina 18, gornjeg nema. Detaljan program će biti objavljen.