POZORIŠTE – FIZIČKI TEATAR

POZORIŠTE – FIZIČKI TEATAR

UMETNIČKE PRODUKCIJE I EDUKACIJE (FIZIČKI TEATAR)

Fizički teatar koristi telo, ritam i pokret kao osnovni pozorišni jezik, kao sredstvo da izrazi ideje i da deluje na publiku. Vizuelni je, visceralni, energični, emotivan. Rad na telu podrazumeva jačanje, oslobađanje i razvijanje tela kao umetničkog instrumenta, da bi ono kasnije moglo da izrazi različita osećanja, ideje, slike i koncepte. Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces. Uključuje produkciju sopstvenih materijala (tekst, poezija, slika, pokret) ili obradu postojećih tekstova/impulsa kroz ličnu prizmu. Procesni (devising) teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi nove principe kreiranja pozorišne predstave i/ili performansa. Odnosi se na procesno nastajanje jednog dela i režiju i koreografiju kroz montažu dobijenih elemenata i stvaranje jedinstvene finalne kompozicije.

PRIMENJENI TEATAR

Angažovano, isceljujuće i aktivističko pozorište koje nastaje kao odgovor na temu koju zajednica nameće. Misija u ovoj oblasti jeste istraživanje i unapređenje savremenih izvođačkih umetnosti kao sredstva za rast pojedinca i društva. Primenjeni teatar osnažuje pojedinaca i zajednicu kroz razvijanje čovekovih kreativnih kapaciteta i kompetenci – kapaciteta da zamišlja i ostvaruje svoje snove i želje, da stvara svoju unutrašnju i spoljašnju realnost i da aktivno kroji svoju sudbinu i sudbinu društva u kome živi.

BIZNIS TEATAR

Osnivačica agencije Magic Agency koja kreira i izvodi pozorišne edukativne-trening programe za lični i organizacijski razvoj i pozorišne evente. Biznis teatar je revolucionarno komunikaciono sredstvo koje kombinuje inovativno biznis razmišljanje sa pozorištem.

EDUKACIJA I RADIONICE

EDUKACIJA I RADIONICE

MALA AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA Beograd 2018.

OPIS MALE AKADEMIJE

Fizički teatar koristi telo, ritam i pokret kao osnovni pozorišni jezik, kao sredstvo da izrazi ideje i da deluje na publiku. Vizuelni je, visceralni, energični, emotivan. Rad na telu podrazumeva jačanje, oslobađanje i razvijanje tela kao umetničkog instrumenta, da bi ono kasnije moglo da izrazi različita osećanja, ideje, slike i koncepte.

Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces. Uključuje produkciju sopstvenih materijala (tekst, poezija, slika, pokret) ili obradu postojećih tekstova/impulsa kroz ličnu prizmu.

Procesni (devising) teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi nove principe kreiranja pozorišne predstave i/ili performansa. Odnosi se na procesno nastajanje jednog dela i režiju i koreografiju kroz montažu dobijenih elemenata i stvaranje jedinstvene finalne kompozicije.

Autorka i voditeljka Male akademije Marija Farmer.

ZA KOGA

Mala akademija je namenjena profesionalcima/kama koji su zainteresovani/e za savremeno pozorište ili na neki način elemente savremenog pozorista i performansa mogu ukljuciti u svoju praksu (performeri/ke, glumci/ce, reditelji/ke, plesači/ce, pisci/spisateljice, pevači/ce…). Otvorena je, takođe, i za sve one koji/e su samo lično zainteresovani/e da prođu kroz ovakav program, ma čime se trenutno bave i nevezano za to imaju ili ne pozorišnog iskustva – motivacija i želja za umetničkim istraživanjem su ključni kriterijumi.

Za starije od 18 godina, nema gornjeg ograničenja godina. Maksimalan broj učesnika/ca 15.

MESTO ODRŽAVANJA

To be confirmed (centar Beograda).

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I CENA

Prijavljivanje do 5. marta 2018.  Za informacije o ceni i načinu plaćanja pišite na marija@marijafarmer.com.  Popunjenu prijavu PRIJAVA-Mala-akademija 2018 šaljete na marija@marijafarmer.com.

VREME ODRŽAVANJA

MODUL 1

14-18 mart 2018.

sreda, četvrtak, petak 18h-21h

vikend 11h-16h

MODUL 2

28.mart 2018 – 1.april 2018.

sreda, četvrtak, petak 18h-21h

vikend 11h-16h

MODUL 3

11-15. april 2018.

sreda, četvrtak, petak 18h-21h

vikend 11h-16h

MODUL 4 Let’s Make Theatre – Kreacija performansa i javna prezentacija (Muzej moderne ljubavi)

23-29. april

radni dani 18-21h, sreda slobodan dan

vikend fleksibilna satnica (dogovor)

javna prezentacija/igranje finalnog performansa nedelja 29.april 2018.

*Proces je povezan i poželjno je učešće na svim modulima. Moguće učestvovati i na pojedinačnim modulima, ali će prednost imati oni koji žele/mogu da učestvuju u celom procesu. Za učešće u 4. modulu (kreacija performansa), obavezno je učešće na minimum 2 prethodna modula.

SADRŽAJ MODULA

 1. Rad na performeru kao kreatoru – otkrivanje Vaših sadržaja, Vaše autentičnosti, razvijanje/podržavanje mašte, ideja, emocionalnosti i dubine. Traganje za onim ŠTA imate da kažete, zašto ste na sceni, čime ćete, baš Vi lično, doprineti svetu vašim prisustvom na sceni.
 2. Rad na performeru i reditelju (autoru) kao instrumentu – učenje zanata – preciznost, intuicija, disciplina, estetika. Sticanje teorijskog i praktičnog znanja koje Vam omogućava da prenesete nešto iz sveta ideja u formu koja radi.
 3. Proces i produkt i njihovi odnosi – ispitivanje njihovih međusobnih odnosa i podizanje kvaliteta i procesa i produkta umetničkog procesa.

Svaki modul sadrži fizički trening i rad na telu (svesnost, aritukulacija, izolacije, neutralnost, ritam, nivoi energije i sl.), razumevanje, istraživanje i razvijanje pokreta (impulsi, preciznost, forme), kreaciju koreografija u fizičkom teatru (različiti impulsi koji vode u koreografije, odsustvo psihologizacije i ilustracije s jedne strane i odustvo mehaničkih pokreta bez snage/značenja sa druge strane). Ovim svoje telo vežbamo kao ekspresivni instrument da bi moglo da iznese naše ideje, osećanja, koncepte i priče na način koji je visoko estetski, dirljiv, ritmičan i snažan.

Svaki modul sadrži takođe i kreativni rad i korišćenje različitih tehnika, pozorišnih metoda i stimulusa koji podstiču ličnu i grupnu kreaciju. Ovde je fokus na performeru kao onom koji kreira. Na različite načine obrađujemo odnos procesa i produkta, impulsa i krajnjeg rezultata, pristup performansu kao kompoziciji i režiji kroz montažu. U procesnom teatru, lične priče performera se prelamaju sa konceptom reditelja-dramaturga koji to uobličava i omogućava prelaz od ličnog ka numinoznom, od slučajnog do namernog, od realnog do poetskog.

OPIS MODULA

1 MODUL – Osnove procesnog, fizičog i ekspresivnog teatra

 • Šta je devising teatar (procesni, kolaborativni teatar); Uloge u procesnom teatru; Kako započeti proces (pokret, fascinacija, fotografija, reč) i kako voditi proces ka produktu; Kreacija mini scena – način na koji od stimulusa i vežbi idemo ka produktu i potencijalnoj strukturi (prikaz tog procesa);
 • Šta je fizički teatar i osnove fizičkog teatra; Značajni autori fizičkog teatra, različiti koncepti i metodologije koji su uticali na metod kojim radimo; Ključni zajednički elementi u fizičkom teatru; Svest o telu (neutralnost, izolacije, koordinacija, prisutnost (presence), ritam); Telo u prostoru/na sceni (konstelacije, položaji, prostor kao deo performansa, fokusi, nivoi); Complicite (ansambl, kinestetička povezanost sa drugima); Playful body (igra i zabava, kreativno telo); Publika (vernost performera sebi, partnerima i publici, biti in i biti out u isto vreme, kontakt s publikom, svest o publici); Pokret (mini koreografije fizičkog teatra, generisanje pokreta iz određenih stimulusa, preciznost pokreta i čišćenje pokreta);
 • Osnove ekspresivnog pozorišta i ekspresivne umetnosti – lični sadržaji, fascinacije i mitovi kao osnov za performans; Jezik psihologije i govor duše i kako lično prebaciti na numinozno; Važnost pozorišne estetike;

2 MODUL – Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus na režiju/umetničko vođstvo

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus, energija). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni;
 • Režija-umetničko vođstvo – teorijski input i praktične vežbe – devising (procesno nastajanje predstave) i njegova struktura, faze režije/umetničkog vođstva u devising teatru, odnos reditelja i performera u devising teatru, uloga ličnih fascinacija i kako od fascinacija dolazimo do koncepta i kako od koncepta kroz improvizacije idemo ka strukturi i finalnom performansu;
 • Montaža i ritam – režija kao pravljenje kompozicije, s one strane storytellinga;
 • Improvizacija i impro teatar – učenje o toku (flow), principi kolektivne kreacije;
 • Ready-mades – kreacija scena u malim grupama, vežbanje uloga performer-reditelj;
 • Odnos publike i performera – šamansko-visceralno delovanje na publiku, multiznačenja i publika kao kokreator performansa;

3 MODUL – Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus na ulogu performera-performing

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni;
 • Fokus na ulogu performera/ke je dalje razvijanje tehnike kroz kompleksnije vežbe (zadatke) fizičkog teatra, vežbe koje spajaju sve elemente na kojima smo radili do sada s jedne strane i rad sa ličnim sadrzajima (emocije, imaginacija, teme, fascinacije – šta zelim da kažem, zašto sam uopšte na sceni) s druge strane;
 • Sadržaj performera i vidljivost toga na sceni, vaša lična priča i kako nalazimo arhetipsko i poetsko u ličnoj priči, odsustvo psihologizacije; Autentičnost i izloženost performera, prisustvo-presence;
 • Razvijanje instikata i zona izvan – fiziologija kao gluma/performing (Jan Fabre);
 • Rad sa tekstom (fizikalnost teksta);
 • Rad u timovima na razvijanju scena;

4 MODUL – Let’s Make Theatre

Kreacija finalnog performansa-predstave. Praktična primena svega naučenog/istraženog. Javna prezentacija – izvođenje performansa.

O METODU

Moj metod je razvijen kroz godine eklektičnog učenja i ličnu praksu. Sam po sebi je jedinstven, jer je prosto prelomljen kroz sva moja iskustva i moj senzibilitet – ne radim ni po jednom autoru, niti sam usvojila metod koji već postoji, ne zato što sam želela da pravim jedinstveni metod, već zato što kada sam krenula u istraživanje teatra kakav želim da radim pre 20 godina, niko na našim prostorima nije imao pojma o čemu govorim, te sam to istraživanje i taj put sama kreirala. To naravno ne znači da je metod nastao u vakuumu, već je zasnovan na nizu postojećih tehnika (mahom Engleska i Benelux scena) i kombinacija je svih mogućih važnih ljudi i njihovog rada koji su uticali na moj razvoj kao umetnice. Neki od autora čiji je rad značajno uticao na mene i čiju metodologiju primenjujem u originalnom ili adaptiranom obliku su:

 • Poiesis – Stephen K. Levine, ISIS Canada i European Graduate School, Expressive Arts Division, Switzerland
 • Games for Actors and Non-Actors & Rainbow of Desire – Augusto Boal
 • The Moving Body – Jacques Lecoq
 • Through the Body – A Practical Guide to Physical Theatre – Dymphna Callery.
 • Devised and Collaborative theatre – Tina Bicat and Chris Baldwing
 • MAPA – Moving Academy of Performing Arts, Amsterdam – Physical Training and Physical Theatre, Lightining Bodies, Coaching Physical Theatre
 • Directing Postmodern Theatre – Jon Whitmore
 • Improvisation technique, Book on Acting – Stephen Book
 • Book on Devising Theatre – The Frantic Assembly
 • Movement for Actors – edited by Nicole Potter
 • Impro for Storytellers – Keith Johnsotne
 • Jan Fabre – tehnike i vođstvo (guidelines) za performere (trening), kao i kompletan rad Jan Fabra.
 • Bob Wilson – njegove predstave i njegova predavanja.
 • Anne Teresa De Keersmaeker – njen kompletan rad.

Ova lista je daleko od celokupne, jer bi bilo nemoguće nabrojati sve one koji su uticali na ono kako radim danas izgleda. Na toj velikoj listi se nalazi niz poznatih i nepoznatih umetnika (od pisaca, do reditelja koje nisam imala prilike da vidim, ali sam, na primer, učila i pravila svoje koncepte gledajući youtube snimke), preko niza svojih talentovanih performera/ki i polaznika/ca različitih pozorišnih treninga koji su mi verovali i davali mi prostora da istražujem sve lude i/ili manje lude pozorišne ideje sa kojima sam dolazila i pokušavala da vidim šta se sa njima može na sceni. Moja praksa je nastala iz – prakse. Ono što je Mala akademija sada je produkt celog tog puta. Nadam se da će Mala akademija u budućnosti dobiti neki veći (duži format), njen sadržaj će se takođe menjati, jer kao umetnica neprestano učim i istražujem dalje, a svima onima koji su bili moji učitelji, prijatelji i moja inspiracija na ovom putu do sada sam neizmerno zahvalna.

 

 

 

 

GOOD CATS (POZORIŠNA KOMPANIJA)

GOOD CATS (POZORIŠNA KOMPANIJA)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Good Cats je pozorišna trupa, formirana 2017, sa idejom da regrutuje 5 stalnih članova koji će postaviti iznova već rađene produkcije (i omogućiti touring sa njima) i raditi nove performanse i predstave.

Stalni članovi Good Cats:

 1. Jovana Savić
 2. Danilo Jovanović

Saradnici:

 1. Alex Spyke
 2. Uroš Antić
 3. Tamara Nikolić Maksić
 4. Marina Mišović

Ako želite da nam se priključite, pišite na marija@marijafarmer.com.