KREATIVNI COACHING (individualno)

Individualne sesije (online, offline) otvorene za bukiranje tokom cele godine.

  1. KURS ZA VEŠTICE – PRACTICAL MAGIC – razvijanje intuicije i osećaja za magično6 sesija

Stvarnost iza stvarnosti, naša intuicija, naša vidovitost, bol i gubici, isceljenja, slučajni susreti, naši snovi, ljubav i naša potraga za smislom. Koliko duboko vidite? Koliko slušate telo? A dušu? Da li vam se snovi ostvaruju? Da li sebe lečite? Razlikujete li Ljubav od Ljubavi? Kako putujete kroz ovaj svet?

Free e-book sa nekim principima i vežbama će uskoro biti dostupna ovde za download.

Teme koje obrađujemo:

  1. Magično u našim zivotima / Stvarnosti iza stvarnosti
  2. Ljubav
  3. Naše telo
  4. Obilje
  5. Kućna magija/Prostor u kome živimo/Kontekst
  6. Snovi / Sanjanja (dnevno i noćno).

2. 88 DANA TRANSFORMACIJE – 12 SESIJA

Vaša tema, 12 sesija (1x nedeljno) i nedeljni zadaci, 88 dana transformacije.

Teme mogu biti različite – oslobađanje kreativnosti, realizacija nekog projekta, lična promena, pokretanje biznisa, zaljubljivanje. Coaching sesije kombinuju znanje iz psihologije i psihoterapije, biznisa i različitih programa za negovanje i oslobađanje kreativnosti.

3. RAPID COACHING – ad hoc sesije