POZORIŠTE – FIZIČKI TEATAR

UMETNIČKE PRODUKCIJE I EDUKACIJE (FIZIČKI, EKSPRESVINI I PROCESNI TEATAR)

Fizički teatar koristi telo, ritam i pokret kao osnovni pozorišni jezik, kao sredstvo da izrazi ideje i da deluje na publiku. Vizuelni je, visceralni, energični, emotivan. Rad na telu podrazumeva jačanje, oslobađanje i razvijanje tela kao umetničkog instrumenta, da bi ono kasnije moglo da izrazi različita osećanja, ideje, slike i koncepte. Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces. Uključuje produkciju sopstvenih materijala (tekst, poezija, slika, pokret) ili obradu postojećih tekstova/impulsa kroz ličnu prizmu. Procesni (devising) teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi nove principe kreiranja pozorišne predstave i/ili performansa. Odnosi se na procesno nastajanje jednog dela i režiju i koreografiju kroz montažu dobijenih elemenata i stvaranje jedinstvene finalne kompozicije.

PRIMENJENI TEATAR

Angažovano, isceljujuće i aktivističko pozorište koje nastaje kao odgovor na temu koju zajednica nameće. Misija u ovoj oblasti jeste istraživanje i unapređenje savremenih izvođačkih umetnosti kao sredstva za rast pojedinca i društva. Primenjeni teatar osnažuje pojedinaca i zajednicu kroz razvijanje čovekovih kreativnih kapaciteta i kompetenci – kapaciteta da zamišlja i ostvaruje svoje snove i želje, da stvara svoju unutrašnju i spoljašnju realnost i da aktivno kroji svoju sudbinu i sudbinu društva u kome živi.

BIZNIS TEATAR

Osnivačica agencije Magic Agency koja kreira i izvodi pozorišne edukativne-trening programe za lični i organizacijski razvoj i pozorišne evente. Biznis teatar je revolucionarno komunikaciono sredstvo koje kombinuje inovativno biznis razmišljanje sa pozorištem.