MF CREATIVE LIVING I POZORIŠNI PROGRAMI/PREDSTAVE

MF CREATIVE LIVING – PROGRAMI ZA ZAJEDNICU

„Naša životna priča je naša umetnost. Kroz programe MF CREATIVE LIVING (radionice, performansi, coaching susreti) želim da pružim ljudima priliku da budu zadivljeni/e sopstvenim postojanjem i da korišćenjem zvuka, pokreta, slike, poezije i scene prikažu i modeluju svoje biće-u svetu.“ Marija Farmer

Dobit svih programa/coaching sesija je vraćanje vere u sopstvene kapacitete da kreiramo i re-kreiramo našu spoljašnju i unutrašnju realnost. Usmereni su na razvijanje i prepoznavanje sopstvenih strasti, želja, čežnji, navigacija naše duše i hrabrosti da ih pratimo i ostvarujemo. Svaki kreativni čin podstiče igru, kompleksnost, misteriju, nadsvest/podsvest, naše ludosti i specifičnosti, razvija kapacitete da posmatramo sami sebe kao umetnički materijal i stvarnost kao nešto čemu se pristupa kroz kreativnu akciju i zove nas na modelovanje.

1. IMPRO FOR LIFE – POZORIŠNA MAGIJA KOJA MENJA ŽIVOT

2. PRACTICAL MAGIC – KURS ZA VEŠTICE

3. INTUITIVNI KOUČING (1-1)

4. TWINFLAME LJUBAVI  – ZEMALJSKA I MAGIČNA DIMENZIJA LJUBAVNIH ODNOSA

5. POZORIŠTE NEŽNOSTI (ISCELJUJUĆI TEATAR)

PROFESIONALNI POZORIŠNI PROGRAMI ZA PERFORMERE/REDITELJE/PESNIKE

„Koristim improvizaciju, pokret, slike, spiritualna stremljenja i vizije, poeziju, ritam, sećanja i lične fascinacije u svom radu. Verujem u snagu umetnosti i lepote da isceljuje pojedinca i društvo. Posvećena sam tome da kreiram predstave koje su duboko emotivne, energetski jake i sa vrhunskom estetikom, sa željom da dotaknem ljude i povežem ih sa njihovom dušom, njihovima stremljenjima, gubicima i snovima. Želim da ohrabrim ljude da dođu u kontakt sa svojom kreativnošču i da je ispolje. Želim da podarim aplauz snazi i slabosti, stabilnosti i promenljivosti, strahu i hrabrosti. Želim da ponudim jednu scenu na kojoj će se sresti naši demoni i naši anđeli i na kojoj ćemo plakati, smejati se i zajedno tragati za odgovorima na velika, ljudska pitanja. Želim da podržim prihvatanje kompleksnosti čoveka, njegove punoće, lepote i misterije i izbegnem jednostavne odgovore i jednoznačna tumačenja. Želim da kroz svoju umetnost učinim ovaj svet nežnijim mestom za život.“ Marija Farmer

Pozorište nežnosti je fizički, ekspresivni i procesni teatar. Fizički teatar unosi telo, pokret, energiju i vizuelno u pozorišni jezik i magijsko/šamansko delovanje na publiku. Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces i na scenu vraća ritual i pozorišnu umetnost kao čin zajednice, namenjen isceljenju pojedinca i čitavog društva. Procesni teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi sasvim nove principe kreiranja pozorišne predstave.

1. AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA

2. MASTERCLASS – RADIONICE FIZIČKOG TEATRA

3. PERFORMANSI/PREDSTAVE (Marija Farmer & The Good Cats)