EDUKACIJA I RADIONICE

MALA AKADEMIJA FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA 2020.

MAGIJSKA I OBIČNA REALNOST – TAČKA SPAJANJA

„Ja se vezujem za poslove, ljude, stvarnost, užasno se vezujem. Sve mi zavisi od toga. Totalno sam ovisna. Možda je to ok. Šta ako zamislim da je ovisnost stvarna, ali i da je ta stvarnost ovisna o meni, da se međusobno stvaramo. Ja nju, ona mene. Droga nema svrhu, ako nema narkomana. A šta ako sam ja droga? Pa je stvarnost ovisna o meni. I ne može da postoji ako je ne stvaram? I isto se ovako panično plaši da će nestati jer je moć u mojim rukama? Šta ako se moja najlepša stvarnost plaši mene da ću je napustiti i neću je stvoriti i onda ona neće postojati, ovako kako se ja plašim nje da će me napustiti i da neće postojati? Miš i mačka, kokoška i jaje.“ MF

PRIJAVA download PRIJAVA-Mala-akademija-2020

KRATAK OPIS MALE AKADEMIJE

Mala akademija se odvija kroz 4 modula od 5 dana od februara do maja 2019. (jedan modul mesecno). Možete učestvovati na svim modulima ili samo na pojedinim (moduli su povezani, ali su u isto vreme celina za sebe). Istražujemo pokret/telo, poeziju i unutrašnje sadržaje, ples, disciplinu i slobodu i njihovu kombinaciju, lepotu, odnos ja/ti (život, scena), kinestetičku povezanost sa drugima, razliku psihološkog i umetničkog, kreativnost.

Fizički teatar unosi telo, pokret, energiju i vizuelno u pozorišni jezik i magijsko/šamansko delovanje na publiku. Ekspresivni teatar unosi lične priče, ličnu mitologiju svih uključenih u kreativni proces i na scenu vraća ritual i pozorišnu umetnost kao čin zajednice, namenjen isceljenju pojedinca i čitavog društva. Procesni teatar stavlja u fokus timsku kreativnost i uvodi sasvim nove principe kreiranja pozorišne predstave.

Autorka i voditeljka Male akademije Marija Farmer. Metod je razvijen kroz godine eklektičkog učenja i kroz ličnu praksu.

ZA KOGA

Za one koji se profesionalno bave fizičkim teatrom, performansom, muzikom, pisanjem i/ili plesom, ali i za početnike i ljude svih drugih profesija ukoliko su zainteresovani za ovakav rad. Moje umetničko interesovanje pokriva profesionalce i neprofesionalce, jer svi unose nesto drugačije u sam proces rada i u istraživačkoj fazi kombinacija je često vrlo kreativan spoj. Ovo je prilika za učenje o performansu i fizičkom teatru, ali i za inspiraciju, istraživanje tela, ljubavi, lepote, smeh i kreaciju.

Ekspresivni teatar znači da vaša mitologija i fascinacije uz moje pozorišne inpute postaju ulaz za pozorišno istraživanje, a fokus nam je traganje za estetikom – igra sa onim što nam je poznato i traganje za opštim i poetskim u tome, vrednim scene. Ovo je, takođe, fizički teatar, dakle istražujemo telom i uključuje fizički napor i određeni stepen fizičke spremnosti (ili volje da je razvijete). Motivacija, želja za umetničkim istraživanjem i fokus su ključni kriterijumi.

Za starije od 18 godina, nema gornjeg ograničenja godina.Maksimalan broj učesnika/ca 16.

MESTO ODRŽAVANJA

Amfiteatar, Kralja MIlana, Beograd.
4. modul (kreacija performansa) Akademija 28 ili Teatar78.

VREME ODRŽAVANJA

MODUL 1 FEBRUAR

12-16. februar 2020.

sreda, četvrtak, petak 18h-21.30h

vikend 11h-16h

MODUL  2  MART

14-18. mart 2020.

vikend 11h-16h

ponedeljak, utorak, sreda 18h-21.30h

MODUL 3  APRIL

8-12. april 2020.

sreda, četvrtak, petak 18h-21.30h

vikend 11h-16h

MODUL 4  Let’s Make Theatre – Kreacija performansa i javna prezentacija MAJ

4-10. maj 2020.

radni dani 18-21h, sreda slobodan dan

vikend fleksibilna satnica (dogovor)

javna prezentacija/igranje finalnog performansa nedelja 10. maj 2020.

 *Proces je povezan i poželjno je učešće na svim modulima. Moguće učestvovati i na pojedinačnim modulima, ali će prednost imati oni koji žele/mogu da učestvuju u celom procesu.  Za učešće u 4. modulu (kreacija performansa), obavezno je učešće na minimum 2 prethodna modula.

 TEMA MALE AKADEMIJE – MAGIJSKA  I OBIČNA REALNOST – TAČKA SPAJANJA – DREAMS ZERO POINT

 Svako izdanje Male akademije ima svoju temu, kao okosnicu kreativnog istraživanja. Tema 2020. je nulta tačka, tačka preokreta, kvantnog skoka, tačka radikalnih promena, tačka smrti i tačka ponovnog rođenja. Nulta tačka, tačka smrti starog ja, ali i tačka inicijacije, skoka u neku drugu realnost, tačka Moći, tačka svetaca i veštica, tačka buđenja.

Kako modelujemo stvarnost, i kako s druge strane, ta stvarnost sa svojim pravilnostima modeluje nas? Spolja i unutra, dijalog koji se neprestano odvija. Daleko od psihologije, daleko od new age utešnih poruka, ronimo u sam čin kreacije. Kreativnost kao ultimativna ranjivost, ali i ultimativna moć. Uroniti u život, svoje ožiljke i padove nositi smelo, svoje dubine ponosno, svoje pobede s osmehom. Uroniti u Život, otkriti značenje reči Euforija. Mi kao neodvojivi deo materijala, ali i materijal kao neodvojivi deo nas. Šta o tome kažu veštice? Da li je svaki umetnički čin magijski čin? Šta kada se scena koja se dešava na sceni odigra isto tako u realnosti kasnije? Ko je koga stvorio – realnost scenu ili scena realnost? Ili je to isto?

Duša i njene poruke – uronićemo u Magijsku realnost. Snovi, veštičje karte i rituali, znani i neznani zapisi o Čudima, momenti čuda u našim životima, kako ih prepoznajemo, šta sa tim radimo, momenti kada je talas visoko, značenje reči intuicija, vidovitost, seksualnost, senzualnost, sloboda, blagoslov, tačna, centralna linija kada znamo da smo jedno sa Univerzumom, snaga, sinhroniciteti, pomoć, sudbina.

Sud i njegovi okviri, Zemljska realnost – šta moramo, šta mislimo da moramo, šta sve (ne) možemo, zatvori i granice koji su realni, šta kad se stvarnost zainati da ide u drugom pravcu, patnja, momenti kada nas je stvarnost povredila i kada je jača od nas, Mračna zemlja duše.

SADRŽAJ MODULA

Svaki modul sadrži kreativni rad i korišćenje različitih tehnika, pozorišnih metoda i stimulusa koji podstiču ličnu i grupnu kreaciju. Ovde je fokus na performeru kao onom koji kreira, koji se igra. Podstiče se kreativno razmišljanje, emocionalnost, isprobavanje ideja, korišćenje svakodnevnih fascinacija (filmovi koje volite, emocije koje imate, pitanja koja postavljate) kao scenskog materijala. Na različite načine obrađujemo odnos procesa i produkta, impulsa i krajnjeg rezultata. U procesnom teatru, lične priče performera se prelamaju sa konceptom reditelja-dramaturga koji to uobličava i omogućava prelaz od ličnog ka numinoznom, od slučajnog do namernog, od realnog do poetskog.

Svaki modul, takođe, sadrži fizički trening i rad na telu (svesnost, aritukulacija, izolacije, neutralnost, ritam, nivoi energije i sl.), razumevanje, istraživanje i razvijanje pokreta (impulsi, preciznost, forme), kreaciju koreografija u fizičkom teatru (različiti impulsi koji vode u koreografije, odsustvo psihologizacije i ilustracije s jedne strane i odustvo mehaničkih pokreta bez snage/značenja sa druge strane. Ovim svoje telo vežbamo kao ekspresivni instrument da bi moglo da iznese naše ideje, osećanja, koncepte i priče na način koji je visoko estetski, dirljiv, ritmičan i snažan.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA 

Popunite prijavu u prilogu i pošaljite je na marija@marijafarmer.com. Prijavljivanje je do 25. januara 2020. Do 27. januara ćete biti obavešteni o prijemu i dobićete email sa tehničkim instrukcijama i kreativnom pripremom.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena po osobi 80 eur po modulu i plaća se na početku modula. Ukoliko dovedete jos jednu osobu, dobijate 25% popusta (svako od vas dvoje placa po 60 eur, umanjena cena).

Mogući su dogovori oko ritma plaćanja i ukoliko Vam je to važno molim Vas da to naglasite u prijavi.

OPIS MODULA

1 MODUL – Osnove procesnog, fizičog i ekspresivnog teatra

 • Šta je devising teatar (procesni, kolaborativni teatar) – Uloge u procesnom teatru; Kako započeti proces (pokret, fascinacija, fotografija, reč) i kako voditi proces ka produktu; Kreacija mini scena;
 • Šta je fizički teatar i osnove fizičkog teatra – Svest o telu (neutralnost, izolacije, koordinacija, prisutnost (presence), ritam); Telo u prostoru/na sceni (konstelacije, položaji, prostor kao deo performansa, fokusi, nivoi); Complicite (ansambl, kinestetička povezanost sa drugima); Playful body (igra i zabava, kreativno telo); Publika (vernost performera sebi, partnerima i publici, biti in i biti out u isto vreme, kontakt s publikom, svest o publici); Pokret (mini koreografije fizičkog teatra, generisanje pokreta iz određenih stimulusa, preciznost pokreta i čišćenje pokreta);
 • Osnove ekspresivnog pozorišta i ekspresivne umetnosti – lični sadržaji, fascinacije i mitovi kao osnov za performans; Jezik psihologije i govor duše i kako lično prebaciti na numinozno; Važnost pozorišne estetike;

2 MODUL – Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus na režiju/umetničko vođstvo

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus, energija). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni;
 • Režija-umetničko vođstvo – teorijski input i praktične vežbe – devising (procesno nastajanje predstave) i njegova struktura, faze režije/umetničkog vođstva u devising teatru, odnos reditelja i performera u devising teatru, uloga ličnih fascinacija i kako od fascinacija dolazimo do koncepta i kako od koncepta kroz improvizacije idemo ka strukturi i finalnom performansu;
 • Montaža i ritam – režija kao pravljenje kompozicije, s one strane storytellinga;
 • Improvizacija i impro teatar – učenje o toku (flow), principi kolektivne kreacije;
 • Ready-mades – kreacija scena u malim grupama, vežbanje uloga performer-reditelj;
 • Odnos publike i performera – šamansko-visceralno delovanje na publiku, multiznačenja i publika kao kokreator performansa;

3 MODUL –  Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus na ulogu performera-performing 

 • Osnovna struktura treninga ostaje ista. Rad na telu je uvek polazna tačka, tako da ćemo se dalje baviti svim osnovnim elementima sa prvog modula (neutralnost tela, izolacije, jasnoća, preciznost, fokus). Radićemo dalja istraživanja pokreta i svih mogućih stimulusa i načina da se generiše pokret i koreografije u fizičkom teatru i performansu, kao i dalji rad na konstelacijama i odnosu sa ansamblom na sceni;
 • Fokus na ulogu performera/ke je dalje razvijanje tehnike kroz kompleksnije vežbe (zadatke) fizičkog teatra, vežbe koje spajaju sve elemente na kojima smo radili do sada s jedne strane i rad sa ličnim sadrzajima (emocije, imaginacija, teme, fascinacije – šta zelim da kažem, zašto sam uopšte na sceni) s druge strane;
 • Sadržaj performera i vidljivost toga na sceni, vaša lična priča i kako nalazimo arhetipsko i poetsko u ličnoj priči, odsustvo psihologizacije; Autentičnost i izloženost performera, prisustvo-presence;
 • Razvijanje instikata i zona izvan;
 • Rad sa tekstom (fizikalnost teksta);
 • Rad u timovima na razvijanju scena;

4 MODUL – Let’s Make Theatre

Kreacija finalnog performansa-predstave. Praktična primena svega naučenog/istraženog. Javna prezentacija – izvođenje performansa.

O METODU

Moj način rada je razvijen kroz godine eklektičnog učenja i ličnu praksu. Prelomljen je kroz sva moja iskustva i moj senzibilitet – ne radim ni po jednom autoru, niti sam usvojila metod koji već postoji, ne zato što sam želela da pravim jedinstveni metod, već zato što kada sam krenula u istraživanje teatra kakav želim da radim niko na našim prostorima nije imao pojma o čemu govorim, te sam to istraživanje i taj put sama kreirala. Nije me zanimala gluma, drama i narativ, a ni psihoterapija – želela sam da od sopstvenog života i svoje poezije, kao i od lične poezije ma koje osobe pravim pozorište, lepotu. Moje istraživanje je bilo dugo i dugo sam radila instiktivno – teorija i termini su došli mnogo kasnije, da daju teorijski okvir i promišljanje onome što sam intuitivno otkrivala. Moj rad danas je zasnovan na nizu postojećih tehnika i metoda koje su kreirali izuzetni umetnici (mahom Engleska i Benelux scena). Na toj velikoj listi se nalazi niz poznatih i nepoznatih umetnika, ali je tu i niz talentovanih performera/ki i ljudi različitih zanimanja, polaznika/ca mojih različitih pozorišnih treninga koji su mi verovali i davali mi prostora da istražujem sve lude i/ili manje lude pozorišne ideje sa kojima sam dolazila i pokušavala da vidim šta se sa njima može na sceni. Moja praksa je nastala iz prakse. Mala akademija je produkt celog tog puta. Nadam se da će Mala akademija u budućnosti dobiti neki veći (duži format), njen sadržaj će se takođe menjati, jer kao umetnica neprestano učim i istražujem dalje, a svima onima koji su bili moji učitelji, prijatelji i moja inspiracija na ovom putu do sada sam neizmerno zahvalna.

Neki od autora čiji je rad značajno uticao na mene i čiju metodologiju primenjujem u originalnom ili adaptiranom obliku su:

 • Poiesis – Stephen K. Levine, ISIS Canada i European Graduate School, Expressive Arts  Division, Switzerland
 • Games for Actors and Non-Actors & Rainbow of Desire – Augusto Boal
 • The Moving Body – Jacques Lecoq
 • Through the Body – A Practical Guide to Physical Theatre – Dymphna Callery.
 • Devised and Collaborative theatre – Tina Bicat and Chris Baldwing
 • MAPA – Moving Academy of Performing Arts, Amsterdam – Physical Training and Physical Theatre, Lightining Bodies, Coaching Physical Theatre
 • Directing Postmodern Theatre – Jon Whitmore
 • Improvisation technique, Book on Acting – Stephen Book
 • Book on Devising Theatre – The Frantic Assembly
 • Movement for Actors – edited by Nicole Potter
 • Impro for Storytellers – Keith Johnsotne
 • Jan Fabre – tehnike i vođstvo (guidelines) za performere (trening), kao i kompletan rad Jan Fabra.
 • Bob Wilson – njegove predstave i njegova predavanja.
 • Anne Teresa De Keersmaeker – njen kompletan rad.

O AUTORKI I VODITELJKI PROGRAMA

Marija Farmer – Pozorišna rediteljka i performerka, pesnikinja i trenerica/konsultantkinja/autorka niza trening programa za razvijanje kreativnosti pojedinaca, timova i organizacija. Autorka i rediteljka 20 predstava/performansa, objavila 3 knjige poezije i održala preko 600 kreativnih treninga u zemlji i inostranstvu. Umetničke produkcije koje radi naziva Pozorištem nežnosti. To je nenarativno pozorište, emotivno, ritualno i poetsko. Veruje u Lepotu i njenu snagu da isceljuje sve nas.

www.marijafarmer.com

www.magicagency.rs

Facebook: Marija Farmer – Centre for Physical Theatre and Performing Arts.

Email: marija@marijafarmer.com

*******

MALA AKADEMIJA
FIZIČKOG, EKSPRESIVNOG I PROCESNOG TEATRA 2019.

PRIJAVA   PRIJAVA-Mala-akademija 2019

Otvorene su prijave za 2. Modul do 20.03.2019. Takodje, otvorene su prijave za sve naredne module do vremena njihovog odrzavanja (first come, first served).
KRATAK OPIS MALE AKADEMIJE
Mala akademija se odvija kroz 4 modula od 5 dana od februara do maja 2019. (jedan modul mesecno). Mozete ucestvovati na svim modulima ili samo na pojedinim. Istrazujemo pokret/telo, poeziju i unutrasnje sadrzaje, ples, disciplinu i slobodu i njihovu kombinaciju, Lepotu, odnos ja/ti (zivot, scena), kinesteticku povezanost sa drugima, razliku psiholoskog i umetnickog, kreativnost.
 
ZA KOGA
 
Za one koji se profesionalno bave fizičkim teatrom, performansom, muzikom i/ili plesom, ali i za početnike i ljude svih drugih profesija ukoliko su zainteresovani za ovakav rad. Moje umetničko interesovanje pokriva profesionalce i neprofesionalce, jer svi unose nesto drugačije u sam proces rada i u istraživačkoj fazi kombinacija je često vrlo kreativan spoj. Ovo je prilika za učenje o performansu i fizičkom teatru, ali i za inspiraciju, istraživanje tela, ljubavi, Lepote, vase poezije, smeh i kreaciju.
 
Ekspresivni teatar znači da vaša mitologija i fascinacije uz moje pozorišne inpute postaju ulaz za pozorišno istraživanje, a fokus nam je traganje za estetikom – igra sa onim što nam je poznato i traganje za opštim i poetskim u tome, vrednim scene. Ovo je, takođe, fizički teatar, dakle istražujemo telom i uključuje fizički napor i određeni stepen fizičke spremnosti (ili volje da je razvijete). Motivacija, želja za umetničkim istraživanjem i fokus su ključni kriterijumi.
 
Za starije od 18 godina, nema gornjeg ograničenja godina.
Maksimalan broj učesnika/ca 15.
 
TEMA MALE AKADEMIJE 2019.
YOU MAKE ME (Muzej moderne ljubavi) – Svako izdanje Male akademije ima svoju temu, kao okosnicu kreativnog istraživanja. Tema 2019. je You Make Me (Ti Me činis-stvaraš) (otvorena na radionicama 2018, prikupljen inicijalni mateirjal) i baviće se ljubavlju i odnosima u svim njihovim oblicima. To je umetničko, performersko istraživanje tela, glasa, imaginacije, prostora, emocija, vizija koje vezujemo ili otkrivamo kada kažemo You Make Me (ili ne?). Koliko i kako nas drugi formiraju/čine?
 
VREME ODRŽAVANJA

Formirana osnovna grupa za Modul 1. Male akademije fizickog i ekspresivnog teatra. Tema You Make Me, istrazujemo ljubav, telo, poeziju i humor. Otvoreno za profesionalne perfomere i pocetnike/ljude drugih profesija koje zanima performans.

Modul 1 / FEBRUAR 20-24.02.
sreda 20.02. 18-21.30h
cetvrtak 21.02. 18-21.30h
petak 22.02. 18-21.00h
subota 23.02. 14-19h
nedelja 24.02. 11-16h
 
Modul 2 / MART 27-31.03.
sreda 27.03. 18-21.00h
cetvrtak 28.03. 18-21.30h
petak 29.03. 18-21.30h
subota 30.03. 14.30 – 19.30h
nedelja 31.03. 14.30 – 19.30h
 
Modul 3 / APRIL 17-21.04.
sreda 17.04. 18-21.00h
cetvrtak 18.04. 18-21.30h
petak 19.04. 18-21.30h
subota 20.04. 14.30 – 19.30h
nedelja 21.04. 11-16h
 
Modul 4/ MAJ 20-26
ponedeljak 20.05. 18-21h
utorak 21.05 18-21h
cetvrtak 23.05. 18-21h
petak 24.05. 18-20h
subota 25.05. 11-15h
nedelja 26.05. 18-21h. Izvodjenje performansa u 20h za publiku.
Proces je povezan i poželjno je učešće na svim modulima, te će prednost imati oni koji žele da prođu kompletan program.
Moguće je učestvovanje na pojedinačnim modulima. Odsustvovanje odredjenih dana ili kasnjenje je u redu, to je vas proces, nama je samo vazno da se, kada se pojavite, odmah se prikljucite radu bez ometanja.
Za učešće u 4. modulu (kreacija performansa), obavezno je učešće na minimum 2 prethodna modula.
 
SADRŽAJ MODULA
 
Svaki modul sadrži fizički trening i rad na telu (svesnost, aritukulacija, izolacije, neutralnost, ritam), razumevanje i razvijanje pokreta (impulsi, preciznost), kao i kreaciju koreografija u fizičkom teatru (fiziologija, fizičke aktivnosti, rituali, ples, fotografija, images/nepokretne slike – različiti impulsi koji vode u koreografije, odsustvo psihologizacije i ilustracije). Ovim svoje telo vežbamo kao ekspresivni instrument da bi moglo da iznese naše ideje, osećanja, koncepte, priče na način koji je visoko estetski, dirljiv, ritmičan i snažan.
 
Svaki modul, takodje, sadrži kreativni rad i korišćenje različitih tehnika, pozorišnih metoda i stimulusa koji podstiču ličnu i grupnu kreaciju. Ovde je fokus na performeru kao onom koji kreira.
 
Deo procesnog (devising) teatra je takođe prisutan u svakom modulu i na različite načine obrađuje odnos procesa i produkta, impulsa i krajnjeg rezultata, pristup performansu kao kompoziciji i režiji kroz montažu i kreiranje scena (i vera u nepostojanje umetničkog istraživanja bez produkta). U procesnom teatru, lične priče performera se prelamaju sa konceptom reditelja-dramaturga koji to uobličava i omogućava prelaz od ličnog ka numinoznom, od slučajnog do namernog, od realnog do poetskog.
 
1 MODUL – Osnove procesnog, fizičog i ekspresivnog teatra i nasa licna poezija
 
Kako započeti proces (pokret, fascinacija, fotografija, reč) i kako voditi proces ka produktu; Kreacija mini performansa – produkt i proces i njihov odnos; Vežbanje tela (neutralnost, izolacije, prisutnost, energija, ritam); Komunikacija telom (stanja, priče, poezija); Lični sadržaji, fascinacije i mitovi kao osnov za performans; Jezik psihologije i govor duše – kako lično prebaciti na numinozno;
 
2 MODUL – Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta – režija/umetničko vođstvo/kreacija sadržaja/Lepota
 
Montaža i ritam – režija kao pravljenje kompozicije, s one strane storytellinga; Improvizacija i impro teatar – učenje o toku (flow); Ready-mades – kreacija scena u malim grupama; Odnos publike/drugih i performera – šamansko-visceralno delovanje na publiku, multiznačenja i publika kao kokreator performansa – istrazivanje Ja/Ti;
 
3 MODUL – Tehnike kreiranja procesnog, ekspresivnog i fizičkog pozorišta i fokus – uloga performera/performing/scena
 
Sadržaj performera i vidljivost toga na sceni, vaša lična priča i kako nalazimo arhetipsko i poetsko u ličnoj priči; Autentičnost i izloženost performera; Rad sa tekstom (fizikalnost teksta); Rad u timovima na razvijanju scena, ljubav prema Materijalu;
 
4 MODUL – Let’s Make Theatre
Kreacija performansa finalnog performansa „You Make Me“.
Javna prezentacija.
 
O NAČINU RADA
 
Moj način rada je razvijen kroz godine eklektičnog učenja i ličnu praksu. Prelomljen je kroz sva moja iskustva i moj senzibilitet – ne radim ni po jednom autoru, niti sam usvojila metod koji već postoji, ne zato što sam želela da pravim jedinstveni metod, već zato što kada sam krenula u istraživanje teatra kakav želim da radim niko na našim prostorima nije imao pojma o čemu govorim, te sam to istraživanje i taj put sama kreirala. Nije me nikada zanimala gluma, drama i narativ, a ni psihoterapija – želela sam da od sopstvenog života i svoje poezije, kao i od lične poezije ma koje osobe pravim pozorište, lepotu. Moje istraživanje je bilo dugo i dugo sam radila instiktivno – teorija i termini su došli mnogo kasnije, da daju teorijski okvir i promišljanje onome što sam intuitivno otkrivala. Moj rad danas je zasnovan na nizu postojećih tehnika i metoda koje su kreirali izuzetni umetnici (mahom Engleska i Benelux scena). Na toj velikoj listi se nalazi niz poznatih i nepoznatih umetnika, ali je tu i niz talentovanih performera/ki i ljudi različitih zanimanja, polaznika/ca mojih različitih pozorišnih treninga koji su mi verovali i davali mi prostora da istražujem sve lude i/ili manje lude pozorišne ideje sa kojima sam dolazila i pokušavala da vidim šta se sa njima može na sceni. Moja praksa je nastala iz prakse. Mala akademija je produkt celog tog puta. Nadam se da će Mala akademija u budućnosti dobiti neki veći (duži format), njen sadržaj će se takođe menjati, jer kao umetnica neprestano učim i istražujem dalje, a svima onima koji su bili moji učitelji, prijatelji i moja inspiracija na ovom putu do sada sam neizmerno zahvalna.
 
MESTO ODRŽAVANJA
 
NFI, Nacionalna fondacija za igru, Kolarceva 3, 11000 Beograd.
 
NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Popunite prijavu i pošaljite na marija@marijafarmer.com.
 
Prijavu vam na zahtev mogu poslati emailom ili je mozete downloadovati sa sajta www.marijafarmer.com, link http://marijafarmer.com/sr/edukacija-i-radionice/.
 
CENA I NAČIN PLAĆANJA
 
Cena po osobi 80 eur po modulu. 
 
O AUTORKI I VODITELJKI PROGRAMA
 
Marija Farmer – Pozorišna rediteljka i performerka, pesnikinja i trenerica/konsultantkinja/autorka niza trening programa za razvijanje kreativnosti pojedinaca, timova i organizacija. Autorka i rediteljka 20 predstava/performansa, objavila 3 knjige poezije i održala preko 600 kreativnih treninga u zemlji i inostranstvu. Umetničke produkcije koje radi naziva Pozorištem nežnosti. To je nenarativno pozorište, emotivno, ritualno i poetsko. Veruje u Lepotu i njenu snagu da isceljuje sve nas. Piše, režira, sanja, vidovita je i voli strasno.

www.marijafarmer.com
www.magicagency.rs
Facebook: Marija Farmer – Centre for Physical Theatre and Performing Arts.
Email: marija@marijafarmer.com